Bologan-Sokolov


Bologan,V - Sokolov,I

Generated with ChessBase 9.0