Bologan - Mamedov


Bologan,V - Mamedov,N

Generated with ChessBase 9.0