Almasi-Mikhalevski


Almasi,Z - Mikhalevski,V

Generated with ChessBase 9.0