Szabo-Guliyev


Szabo,K - Guliyev,N

Generated with ChessBase 9.0