Badmatsyrenov - Goryachkina


Badmatsyrenov,O - Goryachkina,A

Generated with ChessBase 9.0