Akobian - Tregubov


Akobian,V - Tregubov,P

Generated with ChessBase 9.0