Domínguez - Cheparinov


Dominguez,L - Cheparinov,I

Generated with ChessBase 9.0