Potkin - Shirov


Potkin,V - Shirov,A

Generated with ChessBase 9.0