Kurnosov-Ragger


Kurnosov,I - Ragger,M

Generated with ChessBase 9.0