Kan - Makogonov


Kan,I - Makogonov,V

Generated with ChessBase 9.0