Shcherbakov - Furman


Shcherbakov,V - Furman,S

Generated with ChessBase 9.0