Sokolsky - Kholmov


Sokolsky,A - Kholmov,R

Generated with ChessBase 9.0