Boleslavsky - Kholmov


Boleslavsky,I - Kholmov,R

Generated with ChessBase 9.0