Ninov - Huebner


Ninov,N - Huebner,R

Generated with ChessBase 9.0