Deszcynski - Bologan










Deszczynski,A - Bologan,V

Generated with ChessBase 9.0