Deszcynski - Bologan


Deszczynski,A - Bologan,V

Generated with ChessBase 9.0