Smyslov - Kamishov


Smyslov,V - Kamishov,M

Generated with ChessBase 9.0