Smyslov - Denker


Smyslov,V - Denker,A

Generated with ChessBase 9.0