Bondarevsky - Smyslov


Bondarevsky,I - Smyslov,V

Generated with ChessBase 9.0