Balogh-Cvek


Balogh,C - Cvek,R

Generated with ChessBase 9.0