Vaganian-Kupreichik


Vaganian,R - Kupreichik,V

Generated with ChessBase 9.0